ทักษะ ประเภทของการแข่งขัน ประเภทธุรกิจ


การประกวดในอดีต

Chef Innovation - Explorer Cooks

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ - วีดีโอ

Express
Chef Innovation - Explorer Cooks
248ผู้ท้าทาย
43ผู้เข้าร่วม
65ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
42ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

BIC Lighters Video

15,000 € วีดีโอ

BIC Lighters Video
854ผู้ท้าทาย
169ผู้เข้าร่วม
232ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
130ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว
เรื่องรังแคกับ CLEAR - วิดีโอ
493ผู้ท้าทาย
51ผู้เข้าร่วม
74ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
39ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Dole Japan - วิดีโอ

20,000 € วีดีโอ - อนิเมชั่น

Dole Japan - วิดีโอ
519ผู้ท้าทาย
41ผู้เข้าร่วม
58ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
37ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว
“สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณคืออะไร?” - Nikon Video
509ผู้ท้าทาย
61ผู้เข้าร่วม
80ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
36ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Suzuki ALLGRIP - Video

15,000 € วีดีโอ - อนิเมชั่น

Suzuki ALLGRIP - Video
397ผู้ท้าทาย
58ผู้เข้าร่วม
74ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
43ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Be The Change!

19 000 € กราฟิกดีไซน์ - วีดีโอ - อนิเมชั่น

Be The Change!
3254ผู้ท้าทาย
556ผู้เข้าร่วม
844ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
273ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Mexico - Create a tribe!

7,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - วีดีโอ - อนิเมชั่น

Mexico - Create a tribe!
354ผู้ท้าทาย
28ผู้เข้าร่วม
30ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
20ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Show us why it is “your favorite” yogurt

EUR 8,000 วีดีโอ - อนิเมชั่น

Show us why it is “your favorite” yogurt
599ผู้ท้าทาย
34ผู้เข้าร่วม
36ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
28ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

LG Kompressor FOLLOW ME™

20,000 € วีดีโอ

LG Kompressor FOLLOW ME™
1354ผู้ท้าทาย
321ผู้เข้าร่วม
627ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
239ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Mexico - trendy destination

7 500 € วีดีโอ - อนิเมชั่น

Mexico - trendy destination
339ผู้ท้าทาย
38ผู้เข้าร่วม
37ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
27ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Have fun with yoghurt!

8,000 € วีดีโอ - อนิเมชั่น

Have fun with yoghurt!
964ผู้ท้าทาย
64ผู้เข้าร่วม
86ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
60ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว