ผลการประกวด

ผลลัพธ์ทั้งหมดสำหรับ "ไม่เปิดเผยแบรนด์"

Create the next best product to aid sleep

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - งานเขียนบท - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Create the next best product to aid sleep
307ผู้ท้าทาย
65ผู้เข้าร่วม

Find a name for a brand-new product

2,500 € งานเขียนบท - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Express
Find a name for a brand-new product
360ผู้ท้าทาย
230ผู้เข้าร่วม
960ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
396ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Playful & Indulgent Cookie Creations

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Playful & Indulgent Cookie Creations
264ผู้ท้าทาย
56ผู้เข้าร่วม
100ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
78ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Whole beans coffee accessories

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - ภาพประกอบ

Express
Whole beans coffee accessories
236ผู้ท้าทาย
41ผู้เข้าร่วม
101ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
46ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Cold coffee accessories

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - ภาพประกอบ

Express
Cold coffee accessories
239ผู้ท้าทาย
68ผู้เข้าร่วม
128ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
70ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Entertainment that makes you feel alive

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Entertainment that makes you feel alive
326ผู้ท้าทาย
66ผู้เข้าร่วม
121ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
78ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Potential of potatoes

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Potential of potatoes
330ผู้ท้าทาย
76ผู้เข้าร่วม
164ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
106ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

New packaging needed for vitamin and mineral supplements!

3,150 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Express
New packaging needed for vitamin and mineral supplements!
316ผู้ท้าทาย
91ผู้เข้าร่วม
152ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
130ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Powdered Milk Sustainable Scooper

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Powdered Milk Sustainable Scooper
540ผู้ท้าทาย
130ผู้เข้าร่วม
227ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
69ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Future proof hydration solutions and services

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Future proof hydration solutions and services
382ผู้ท้าทาย
74ผู้เข้าร่วม
192ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
65ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Inclusive Hair Styling Innovation

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Inclusive Hair Styling Innovation
337ผู้ท้าทาย
63ผู้เข้าร่วม
147ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
85ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Redynamize water(based) beverages

2,500 € งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Express
Redynamize water(based) beverages
364ผู้ท้าทาย
75ผู้เข้าร่วม
149ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
77ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว