ผลการประกวด

ผลลัพธ์ทั้งหมดสำหรับ "ไม่เปิดเผยแบรนด์"

How would you communicate the energy revolution

£6,000 งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

How would you communicate the energy revolution
197ผู้ท้าทาย
41ผู้เข้าร่วม
90ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
74ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Skin care shopping experience

$10,000 USD งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Skin care shopping experience
286ผู้ท้าทาย
52ผู้เข้าร่วม
96ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
73ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

LIKE OUR NEW DRINK

USD 4,750 วีดีโอ

LIKE OUR NEW DRINK
232ผู้ท้าทาย
26ผู้เข้าร่วม
36ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
25ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Gum Concept 2

$4,000 USD งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Gum Concept 2
207ผู้ท้าทาย
33ผู้เข้าร่วม
60ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
47ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Smartphones Generation

$2,500 USD งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ - วีดีโอ

Smartphones Generation
560ผู้ท้าทาย
77ผู้เข้าร่วม
197ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
129ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Beauty Secrets

2,000 USD งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Beauty Secrets
171ผู้ท้าทาย
61ผู้เข้าร่วม
120ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
52ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Nestor, votre assistant shopping

4 000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ - วีดีโอ - อนิเมชั่น

Nestor, votre assistant shopping
365ผู้ท้าทาย
64ผู้เข้าร่วม
135ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
75ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Name a Drink

USD 2,500 งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Name a Drink
218ผู้ท้าทาย
49ผู้เข้าร่วม
178ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
136ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Gum Concept

$2,500 USD งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Gum Concept
295ผู้ท้าทาย
59ผู้เข้าร่วม
110ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
79ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Saving is cool

$2,500 USD งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ - วีดีโอ - อนิเมชั่น

Saving is cool
236ผู้ท้าทาย
31ผู้เข้าร่วม
59ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
35ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว