ผลการประกวด

ผลลัพธ์ทั้งหมดสำหรับ "ไม่เปิดเผยแบรนด์"

Smartphones Generation

$2,500 USD งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ - วีดีโอ

Smartphones Generation
560ผู้ท้าทาย
77ผู้เข้าร่วม
197ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
129ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Beauty Secrets

2,000 USD งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Beauty Secrets
171ผู้ท้าทาย
61ผู้เข้าร่วม
120ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
52ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Nestor, votre assistant shopping

4 000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ - วีดีโอ - อนิเมชั่น

Nestor, votre assistant shopping
365ผู้ท้าทาย
64ผู้เข้าร่วม
135ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
75ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Name a Drink

USD 2,500 งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Name a Drink
218ผู้ท้าทาย
49ผู้เข้าร่วม
178ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
136ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Gum Concept

$2,500 USD งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Gum Concept
295ผู้ท้าทาย
59ผู้เข้าร่วม
110ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
79ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Saving is cool

$2,500 USD งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ - วีดีโอ - อนิเมชั่น

Saving is cool
236ผู้ท้าทาย
31ผู้เข้าร่วม
59ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
35ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว