ผลการประกวด

ผลลัพธ์แบรนด์สำหรับ "ไม่เปิดเผยแบรนด์"

Enhancing a novel treatment for RA Patients

10,000 € กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ

Enhancing a novel treatment for RA Patients
646ผู้ท้าทาย
173ผู้เข้าร่วม
368ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
123ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Send Americans to Mexico!

7,500 € วีดีโอ - อนิเมชั่น

Send Americans to Mexico!
343ผู้ท้าทาย
41ผู้เข้าร่วม
48ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
34ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Keep The Rhythm!

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Keep The Rhythm!
407ผู้ท้าทาย
57ผู้เข้าร่วม
82ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
53ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Invent a healthy, tasty, fun snack for kids!

USD 5,000 กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Invent a healthy, tasty, fun snack for kids!
614ผู้ท้าทาย
97ผู้เข้าร่วม
185ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
95ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

xyz

EUR 7,500 วีดีโอ - อนิเมชั่น

xyz
449ผู้ท้าทาย
36ผู้เข้าร่วม
37ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
33ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

How we would like to move around in 10 years?

3500€ กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

How we would like to move around in 10 years?
661ผู้ท้าทาย
116ผู้เข้าร่วม
180ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
87ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

How would you shop in 2020?

$2,000 งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ - วีดีโอ

How would you shop in 2020?
636ผู้ท้าทาย
128ผู้เข้าร่วม
169ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
105ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

The energy revolution

£10,800 วีดีโอ - อนิเมชั่น

The energy revolution
302ผู้ท้าทาย
55ผู้เข้าร่วม
72ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
56ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Mon hypermarché

3 000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ - วีดีโอ - อนิเมชั่น

Mon hypermarché
171ผู้ท้าทาย
41ผู้เข้าร่วม
55ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
50ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Best Baby Milk

USD 5,000 กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Best Baby Milk
383ผู้ท้าทาย
50ผู้เข้าร่วม
64ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
36ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

How would you communicate the energy revolution

£6,000 งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

How would you communicate the energy revolution
197ผู้ท้าทาย
41ผู้เข้าร่วม
90ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
74ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Skin care shopping experience

$10,000 USD งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Skin care shopping experience
286ผู้ท้าทาย
52ผู้เข้าร่วม
96ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
73ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว