ผลการประกวด

ผลลัพธ์แบรนด์สำหรับ "ไม่เปิดเผยแบรนด์"

Future of Work #2 - New Ways of Working

1,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

#FutureOfWork Flash
Future of Work #2 - New Ways of Working
279ผู้ท้าทาย
53ผู้เข้าร่วม
71ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
47ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Future of Work #1 - Meaningful Workplace

1,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

#FutureOfWork Flash
Future of Work #1 - Meaningful Workplace
288ผู้ท้าทาย
58ผู้เข้าร่วม
90ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
68ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Name for Alcohol-free drink

2,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Flash
Name for Alcohol-free drink
491ผู้ท้าทาย
183ผู้เข้าร่วม
272ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
261ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Drink responsibly - A powerful message

4,000 € กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ

Drink responsibly - A powerful message
409ผู้ท้าทาย
106ผู้เข้าร่วม
176ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
118ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

อาหารกับการเดินทาง

6,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

#ExploreOurFutures
อาหารกับการเดินทาง
478ผู้ท้าทาย
59ผู้เข้าร่วม
97ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
72ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Quirky Food Complement for Mid-morning Break

1,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Flash
Quirky Food Complement for Mid-morning Break
171ผู้ท้าทาย
74ผู้เข้าร่วม
130ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
86ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Fruity Food Complement for Mid-morning Break

1,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Flash
Fruity Food Complement for Mid-morning Break
197ผู้ท้าทาย
68ผู้เข้าร่วม
86ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
68ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

ชุดของขวัญน้ำหอม

7,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

ชุดของขวัญน้ำหอม
730ผู้ท้าทาย
106ผู้เข้าร่วม
185ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
88ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Digital vending machine

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ

Digital vending machine
431ผู้ท้าทาย
60ผู้เข้าร่วม
86ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
53ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

โยเกิร์ตดับความหิว

6,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

โยเกิร์ตดับความหิว
518ผู้ท้าทาย
102ผู้เข้าร่วม
215ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
117ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

ระบบขนส่งฟรีสำหรับทุกคน

6,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

#ExploreOurFutures
ระบบขนส่งฟรีสำหรับทุกคน
858ผู้ท้าทาย
120ผู้เข้าร่วม
180ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
82ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Engaging with Nature

6,000 € ภาพประกอบ

#ExploreOurFutures
Engaging with Nature
660ผู้ท้าทาย
127ผู้เข้าร่วม
183ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
87ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว