ผลการประกวด

ผลลัพธ์แบรนด์สำหรับ "ไม่เปิดเผยแบรนด์"

Rinse-off Hair Conditioners

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ

Express
Rinse-off Hair Conditioners
312ผู้ท้าทาย
53ผู้เข้าร่วม
95ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
43ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

การช้อปปิ้งเมคอัพ “Back-Stage”

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

การช้อปปิ้งเมคอัพ “Back-Stage”
340ผู้ท้าทาย
44ผู้เข้าร่วม
62ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
40ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Invent a revolutionary haircare product

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Invent a revolutionary haircare product
226ผู้ท้าทาย
58ผู้เข้าร่วม
96ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
78ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Kids Grow Smarter and Stronger

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ

Express
Kids Grow Smarter and Stronger
284ผู้ท้าทาย
58ผู้เข้าร่วม
161ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
83ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

FUTURE OF SMALL STORES

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

FUTURE OF SMALL STORES
292ผู้ท้าทาย
55ผู้เข้าร่วม
71ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
59ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

RTD Coffee pack design

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ

RTD Coffee pack design
578ผู้ท้าทาย
109ผู้เข้าร่วม
264ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
143ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Keeping Food Fresh Easily

4,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Keeping Food Fresh Easily
308ผู้ท้าทาย
58ผู้เข้าร่วม
79ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
55ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Brushing with a Conscience

3,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Brushing with a Conscience
287ผู้ท้าทาย
105ผู้เข้าร่วม
156ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
124ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Skill minimizing eyebrow product

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Skill minimizing eyebrow product
296ผู้ท้าทาย
53ผู้เข้าร่วม
88ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
61ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Wonderful Water

4,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Wonderful Water
310ผู้ท้าทาย
57ผู้เข้าร่วม
94ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
58ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

The future of painting

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

The future of painting
404ผู้ท้าทาย
96ผู้เข้าร่วม
177ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
141ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

The Millennials Playground

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Flash
The Millennials Playground
236ผู้ท้าทาย
50ผู้เข้าร่วม
101ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
53ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว