ผลการประกวด

ผลลัพธ์ทั้งหมดสำหรับ "ไม่เปิดเผยแบรนด์"

Break the skin stress cycle

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Break the skin stress cycle
106ผู้ท้าทาย
17ผู้เข้าร่วม

BRING HOUSEHOLD PRODUCTS TO LIFE IN THE METAVERSE!

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
BRING HOUSEHOLD PRODUCTS TO LIFE IN THE METAVERSE!
83ผู้ท้าทาย
15ผู้เข้าร่วม

TOPICAL SKINCARE FOR ASIANS

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
TOPICAL SKINCARE FOR ASIANS
108ผู้ท้าทาย
17ผู้เข้าร่วม

Haircare for mood rebalancing

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Haircare for mood rebalancing
130ผู้ท้าทาย
14ผู้เข้าร่วม

KIDS SAFE MEDICINE LIDS

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
KIDS SAFE MEDICINE LIDS
142ผู้ท้าทาย
48ผู้เข้าร่วม
101ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
45ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Easier, Safer and Kinder Mobile App

4,750 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Easier, Safer and Kinder Mobile App
100ผู้ท้าทาย
16ผู้เข้าร่วม

Enhancing digital breaks, a new sweet treat for the afternoon

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Enhancing digital breaks, a new sweet treat for the afternoon
257ผู้ท้าทาย
59ผู้เข้าร่วม
114ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
62ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Create the next best product to aid sleep

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - งานเขียนบท - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Create the next best product to aid sleep
307ผู้ท้าทาย
65ผู้เข้าร่วม
141ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
77ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Find a name for a brand-new product

2,500 € งานเขียนบท - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Express
Find a name for a brand-new product
360ผู้ท้าทาย
230ผู้เข้าร่วม
960ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
396ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Playful & Indulgent Cookie Creations

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Playful & Indulgent Cookie Creations
264ผู้ท้าทาย
56ผู้เข้าร่วม
100ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
78ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Whole beans coffee accessories

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - ภาพประกอบ

Express
Whole beans coffee accessories
236ผู้ท้าทาย
41ผู้เข้าร่วม
101ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
46ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Cold coffee accessories

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - ภาพประกอบ

Express
Cold coffee accessories
239ผู้ท้าทาย
68ผู้เข้าร่วม
128ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
70ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว