ทักษะ ประเภทของการแข่งขัน ประเภทธุรกิจ


การประกวดในอดีต

REAL & STRONG ice coffee communication/Big Idea

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนบท

REAL & STRONG ice coffee communication/Big Idea
460ผู้ท้าทาย
81ผู้เข้าร่วม
144ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
69ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Time Travel Journalism

6,000 € งานเขียนบท - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

#ExploreOurFutures
Time Travel Journalism
658ผู้ท้าทาย
78ผู้เข้าร่วม
103ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
67ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Power-Up in a Cup

7,500 € งานเขียนบท - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Power-Up in a Cup
353ผู้ท้าทาย
93ผู้เข้าร่วม
159ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
131ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Pond’s Acne Clear Facial Cleanser

7,500 € งานเขียนบท - ภาพประกอบ

Pond’s Acne Clear Facial Cleanser
250ผู้ท้าทาย
46ผู้เข้าร่วม
77ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
37ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Snapple Tea & Lemonade Beverages Naming

4,000 € งานเขียนบท - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

#SnappleNaming Express
Snapple Tea & Lemonade Beverages Naming
365ผู้ท้าทาย
219ผู้เข้าร่วม
1263ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
625ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Snapple Juice Beverages Naming

4,000 € งานเขียนบท - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

#SnappleNaming Express
Snapple Juice Beverages Naming
396ผู้ท้าทาย
186ผู้เข้าร่วม
1254ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
451ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Dove Superior Hair Care

7,500 € งานเขียนบท - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Dove Superior Hair Care
368ผู้ท้าทาย
86ผู้เข้าร่วม
155ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
50ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

NESTLÉ IDEAL - มหัศจรรย์ของครั้งแรก

8,000 € งานเขียนบท - ภาพประกอบ

NESTLÉ IDEAL - มหัศจรรย์ของครั้งแรก
531ผู้ท้าทาย
93ผู้เข้าร่วม
133ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
92ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

พลังงานที่ไม่มีหยุด - สคริปท์

8,000 € งานเขียนบท - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

พลังงานที่ไม่มีหยุด - สคริปท์
816ผู้ท้าทาย
242ผู้เข้าร่วม
329ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
153ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

O&G Cereals – Start Happy

1,500 € งานเขียนบท - ภาพประกอบ

Flash
O&G Cereals – Start Happy
255ผู้ท้าทาย
44ผู้เข้าร่วม
72ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
50ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

eYeka Portfolio for Thai!

500 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - งานเขียนบท - ภาพประกอบ

Express
eYeka Portfolio for Thai!
381ผู้ท้าทาย
59ผู้เข้าร่วม
120ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
33ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว