ทักษะ ประเภทของการแข่งขัน ประเภทธุรกิจ

การประกวดที่เปิดอยู่

Premium Status Gift Box

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Premium Status Gift Box

Invent a premium status gift box for some of the best cognac and whiskey brands

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ควรดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ


การประกวดในอดีต

Barilla – Roger Federer “Masters of Pasta”

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Barilla – Roger Federer “Masters of Pasta”
670ผู้ท้าทาย
121ผู้เข้าร่วม

Sustainable toothpaste packaging

3,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Express
Sustainable toothpaste packaging
318ผู้ท้าทาย
65ผู้เข้าร่วม
135ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
73ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Premium Reusable Gift Box

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Premium Reusable Gift Box
549ผู้ท้าทาย
129ผู้เข้าร่วม
243ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
124ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ควรดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ

Lay’s packaging – make life flavorful

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

#PackInnovation
Lay’s packaging – make life flavorful
615ผู้ท้าทาย
136ผู้เข้าร่วม
223ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
137ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Cheetos Packaging – family fun

5,000 € งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

#PackInnovation
Cheetos Packaging – family fun
489ผู้ท้าทาย
88ผู้เข้าร่วม
132ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
108ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

แพ็คเกจจิ้งที่โดดเด่นสำหรับการสร้างกระแสสำหรับ Doritos ครั้งใหญ่

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

#PackInnovation
แพ็คเกจจิ้งที่โดดเด่นสำหรับการสร้างกระแสสำหรับ Doritos ครั้งใหญ่
479ผู้ท้าทาย
111ผู้เข้าร่วม
193ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
128ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Nexxus Packaging Redesign

3,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Express
Nexxus Packaging Redesign
330ผู้ท้าทาย
87ผู้เข้าร่วม
128ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
65ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

การคิดค้นผลิตภัณฑ์ดูแลจุดซ่อนเร้นสตรีแบบใหม่

5,000 € งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

การคิดค้นผลิตภัณฑ์ดูแลจุดซ่อนเร้นสตรีแบบใหม่
495ผู้ท้าทาย
65ผู้เข้าร่วม
94ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
63ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Danonino – บรรจุภัณฑ์การเรียนรู้เชิงบันเทิง

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Danonino – บรรจุภัณฑ์การเรียนรู้เชิงบันเทิง
637ผู้ท้าทาย
60ผู้เข้าร่วม
93ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
73ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Nestlé: การให้และรับของขวัญเป็นช็อกโกแลตและขนมหวาน

7,500 € งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - ภาพประกอบ

Nestlé: การให้และรับของขวัญเป็นช็อกโกแลตและขนมหวาน
750ผู้ท้าทาย
88ผู้เข้าร่วม
167ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
103ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Nestle: ช่วงเวลาของขนมขบเคี้ยวและการเข้าสังคม

7,500 € งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - ภาพประกอบ

Nestle: ช่วงเวลาของขนมขบเคี้ยวและการเข้าสังคม
723ผู้ท้าทาย
82ผู้เข้าร่วม
129ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
77ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

CLEAR MEN – Shampoo Label Design

3,500 € งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

CLEAR MEN – Shampoo Label Design
561ผู้ท้าทาย
94ผู้เข้าร่วม
189ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
100ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว