ทักษะ ประเภทของการแข่งขัน ประเภทธุรกิจ

การประกวดในอดีต

SFR : EXPERIENCE INTERACTIVE & EDUCATIVE

3 500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

SFR : EXPERIENCE INTERACTIVE & EDUCATIVE
72ผู้ท้าทาย
46ผู้เข้าร่วม
80ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
65ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Edutainment

3 500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Edutainment
83ผู้ท้าทาย
31ผู้เข้าร่วม
48ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
43ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

McDonald's Environnement

1500€ ภาพประกอบ

McDonald's Environnement
172ผู้ท้าทาย
77ผู้เข้าร่วม
194ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
190ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว