ทักษะ ประเภทของการแข่งขัน ประเภทธุรกิจ

การประกวดที่เปิดอยู่

Activia Innovation: Probiotic Wellness

1,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

#ActiviaInnovation Flash
Activia Innovation: Probiotic Wellness

Create a new outside-the-box dairy-based probiotic product with natural ingredients that will help people proactively stay healthy and deliver additional wellness benefits.

Activia Innovation: healthy convenience

1,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

#ActiviaInnovation Flash
Activia Innovation: healthy convenience

Invent a delicious and satiating portable probiotic product for people with flexible eating habits and busy lifestyles to help them take care of their gut health.

The Future of Frozen Fruit

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

The Future of Frozen Fruit

Invent a new, wholesome and indulging frozen fruit product based on real fruit that is different than any existing frozen fruit product or ice cream and millennials will not be able to resist it.  


การประกวดในอดีต

A New Disruptive Cheese Brand & Experience For Millennials

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

A New Disruptive Cheese Brand & Experience For Millennials
482ผู้ท้าทาย
64ผู้เข้าร่วม
128ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
43ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Disruptive instore makeup experience

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Disruptive instore makeup experience
505ผู้ท้าทาย
113ผู้เข้าร่วม
153ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
95ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

KFC Buzz Ideas

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
KFC Buzz Ideas
325ผู้ท้าทาย
89ผู้เข้าร่วม
254ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
97ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Comvita Innovation – Nature’s goodness

3,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Comvita Innovation – Nature’s goodness
252ผู้ท้าทาย
48ผู้เข้าร่วม
86ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
49ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Etisalat – Telecom store of the future

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Etisalat – Telecom store of the future
347ผู้ท้าทาย
41ผู้เข้าร่วม
51ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
40ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

BIC Stationery – A French icon

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ

BIC Stationery – A French icon
559ผู้ท้าทาย
103ผู้เข้าร่วม
271ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
97ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Sunlight Fabric Cleaning Innovation

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Sunlight Fabric Cleaning Innovation
275ผู้ท้าทาย
63ผู้เข้าร่วม
101ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
75ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Rinse-off Hair Conditioners

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ

Express
Rinse-off Hair Conditioners
312ผู้ท้าทาย
53ผู้เข้าร่วม
95ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
43ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

การช้อปปิ้งเมคอัพ “Back-Stage”

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

การช้อปปิ้งเมคอัพ “Back-Stage”
340ผู้ท้าทาย
44ผู้เข้าร่วม
62ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
40ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Pond’s Acne Clear Facial Cleanser

7,500 € งานเขียนบท - ภาพประกอบ

Pond’s Acne Clear Facial Cleanser
250ผู้ท้าทาย
46ผู้เข้าร่วม
77ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
37ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

โอกาสพิเศษกับ Nutella

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

โอกาสพิเศษกับ Nutella
453ผู้ท้าทาย
102ผู้เข้าร่วม
229ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
122ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Invent a revolutionary haircare product

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Invent a revolutionary haircare product
226ผู้ท้าทาย
58ผู้เข้าร่วม
96ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
78ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว