ทักษะ ประเภทของการแข่งขัน ประเภทธุรกิจ

การประกวดที่เปิดอยู่

Future of Coffee

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Future of Coffee
Upload

Create new coffee ideas that enable coffee to fit into people’s life in a meaningful way in 2030!

Embracing a Cleaner Way to Travel

6,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

#ExploreOurFutures
Embracing a Cleaner Way to Travel
อัพโหลด

Create new solutions that help automakers accelerate the adoption of electrified vehicles by making the positive impacts of EVs more compelling.

Pantene Superfood Collection

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ

#PanteneRevitalize Express
Pantene Superfood Collection
อัพโหลด

Create 2 posters on "Feed your hair with Superfood!" for the new Pantene campaign!


การประกวดในอดีต

Introduce Each & Every Clean Deodorant

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Introduce Each & Every Clean Deodorant
470ผู้ท้าทาย
138ผู้เข้าร่วม
301ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
116ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Crédit du Maroc: future bank branch

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Crédit du Maroc: future bank branch
397ผู้ท้าทาย
53ผู้เข้าร่วม
71ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
53ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Airheads candy innovation

6,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Airheads candy innovation
460ผู้ท้าทาย
82ผู้เข้าร่วม
133ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
106ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Dental floss: the next generation

12,500 € กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ

Dental floss: the next generation
536ผู้ท้าทาย
103ผู้เข้าร่วม
150ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
107ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Downy/Lenor: WOW scent moments

3,500 € กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ

Express
Downy/Lenor: WOW scent moments
386ผู้ท้าทาย
86ผู้เข้าร่วม
214ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
63ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Ivory Body Cleansing Products

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Ivory Body Cleansing Products
360ผู้ท้าทาย
74ผู้เข้าร่วม
167ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
69ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Andes Origen Argentina - Winning in Meals at Home

1,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Flash
Andes Origen Argentina - Winning in Meals at Home
231ผู้ท้าทาย
20ผู้เข้าร่วม
26ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
26ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ควรดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ

Stella Artois Argentina - Winning in Meals at Home

1,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Flash
Stella Artois Argentina - Winning in Meals at Home
311ผู้ท้าทาย
23ผู้เข้าร่วม
26ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
25ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ควรดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ

Tropical Fruit -Taste the Sunshine

10,000 € กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ

Tropical Fruit -Taste the Sunshine
615ผู้ท้าทาย
141ผู้เข้าร่วม
315ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
256ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

New Asian food products

3,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
New Asian food products
300ผู้ท้าทาย
61ผู้เข้าร่วม
130ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
89ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Gel-Ocity Illusion TV ad Story

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Gel-Ocity Illusion TV ad Story
496ผู้ท้าทาย
99ผู้เข้าร่วม
193ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
93ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Driverless transport services in 2030

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Driverless transport services in 2030
347ผู้ท้าทาย
73ผู้เข้าร่วม
145ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
87ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว