ทักษะ ประเภทของการแข่งขัน ประเภทธุรกิจ

การประกวดที่เปิดอยู่

Gel-Ocity Illusion TV ad Story

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Gel-Ocity Illusion TV ad Story

Create a story that demonstrates the Gel-Ocity Illusion erasibility feature in a fun and appealing way for kids and teenagers!


การประกวดในอดีต

Reimagine hair washing experience

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ

Reimagine hair washing experience
350ผู้ท้าทาย
87ผู้เข้าร่วม
160ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
65ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Ideal Solution for Ultimate Skin Foundation

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Ideal Solution for Ultimate Skin Foundation
592ผู้ท้าทาย
112ผู้เข้าร่วม
211ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
107ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Upcycling 1.1 billion Vehicles

5,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

#ExploreOurFutures
Upcycling 1.1 billion Vehicles
479ผู้ท้าทาย
82ผู้เข้าร่วม
142ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
114ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Attracting Retailers’ attention in wholesale stores

3,750 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Attracting Retailers’ attention in wholesale stores
243ผู้ท้าทาย
59ผู้เข้าร่วม
77ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
59ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Games of Chance for millennials

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Games of Chance for millennials
264ผู้ท้าทาย
39ผู้เข้าร่วม
53ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
43ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

The Future of Frozen Fruit

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

The Future of Frozen Fruit
334ผู้ท้าทาย
89ผู้เข้าร่วม
199ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
84ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Next revolutionary haircare product

3,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Next revolutionary haircare product
230ผู้ท้าทาย
46ผู้เข้าร่วม
103ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
56ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

A New Disruptive Cheese Brand & Experience For Millennials

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

A New Disruptive Cheese Brand & Experience For Millennials
482ผู้ท้าทาย
64ผู้เข้าร่วม
128ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
43ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Disruptive instore makeup experience

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Disruptive instore makeup experience
505ผู้ท้าทาย
113ผู้เข้าร่วม
153ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
95ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

KFC Buzz Ideas

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
KFC Buzz Ideas
325ผู้ท้าทาย
89ผู้เข้าร่วม
254ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
97ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Comvita Innovation – Nature’s goodness

3,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Comvita Innovation – Nature’s goodness
252ผู้ท้าทาย
48ผู้เข้าร่วม
86ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
49ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

BIC Stationery – A French icon

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ

BIC Stationery – A French icon
559ผู้ท้าทาย
103ผู้เข้าร่วม
271ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
97ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว