ทักษะ ประเภทของการแข่งขัน ประเภทธุรกิจ

การประกวดที่เปิดอยู่

Activia Innovation: Probiotic Wellness

1,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

#ActiviaInnovation Flash
Activia Innovation: Probiotic Wellness

Create a new outside-the-box dairy-based probiotic product with natural ingredients that will help people proactively stay healthy and deliver additional wellness benefits.

Activia Innovation: healthy convenience

1,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

#ActiviaInnovation Flash
Activia Innovation: healthy convenience

Invent a delicious and satiating portable probiotic product for people with flexible eating habits and busy lifestyles to help them take care of their gut health.

The Future of Frozen Fruit

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

The Future of Frozen Fruit

Invent a new, wholesome and indulging frozen fruit product based on real fruit that is different than any existing frozen fruit product or ice cream and millennials will not be able to resist it.  

Kiri Innovation

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Kiri Innovation

Invent a new Kiri individual cheese product for Middle Eastern moms who want to offer the best to their family.


การประกวดในอดีต

A New Disruptive Cheese Brand & Experience For Millennials

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

A New Disruptive Cheese Brand & Experience For Millennials
482ผู้ท้าทาย
64ผู้เข้าร่วม
128ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
43ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Disruptive instore makeup experience

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Disruptive instore makeup experience
505ผู้ท้าทาย
113ผู้เข้าร่วม
153ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
95ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

KFC Buzz Ideas

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
KFC Buzz Ideas
325ผู้ท้าทาย
89ผู้เข้าร่วม
254ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
97ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Comvita Innovation – Nature’s goodness

3,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Comvita Innovation – Nature’s goodness
252ผู้ท้าทาย
48ผู้เข้าร่วม
86ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
49ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Etisalat – Telecom store of the future

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Etisalat – Telecom store of the future
347ผู้ท้าทาย
41ผู้เข้าร่วม
51ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
40ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

SOKOLOV - New Jewelry Concepts

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

SOKOLOV - New Jewelry Concepts
659ผู้ท้าทาย
103ผู้เข้าร่วม
209ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
73ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Cheetos Packaging – family fun

5,000 € งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

#PackInnovation
Cheetos Packaging – family fun
489ผู้ท้าทาย
88ผู้เข้าร่วม
132ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
108ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Sunlight Fabric Cleaning Innovation

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Sunlight Fabric Cleaning Innovation
275ผู้ท้าทาย
63ผู้เข้าร่วม
101ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
75ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

เครื่องดื่มสำหรับ McDelivery ทุกออเดอร์

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

เครื่องดื่มสำหรับ McDelivery ทุกออเดอร์
491ผู้ท้าทาย
110ผู้เข้าร่วม
219ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
104ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Hair Conditioner Innovation

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Express
Hair Conditioner Innovation
224ผู้ท้าทาย
37ผู้เข้าร่วม
56ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
43ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

การช้อปปิ้งเมคอัพ “Back-Stage”

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

การช้อปปิ้งเมคอัพ “Back-Stage”
340ผู้ท้าทาย
44ผู้เข้าร่วม
62ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
40ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

โอกาสพิเศษกับ Nutella

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

โอกาสพิเศษกับ Nutella
453ผู้ท้าทาย
102ผู้เข้าร่วม
229ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
122ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว