ทักษะ ประเภทของการแข่งขัน ประเภทธุรกิจ

การประกวดที่เปิดอยู่

Future of Allergy relief

10,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Future of Allergy relief
อัพโหลด

Invent the future of nasal allergy relief by creating a breakthrough tech-enabled solution to predict, manage or treat nasal allergies.

Sustainable Lipton Ice Tea Packaging

5,000 € งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Sustainable Lipton Ice Tea Packaging
Upload

Create a breakthrough product/packaging solution for Lipton Ice Tea to reduce plastic waste!

Rethink Lipton Ice Tea!

7,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Rethink Lipton Ice Tea!
Upload

Invent a breakthrough solution for Lipton Ice Tea, designed for Millennials who embrace a sustainable way of living.


การประกวดในอดีต

Remove odors in laundry!

5,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Remove odors in laundry!
328ผู้ท้าทาย
75ผู้เข้าร่วม
147ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
90ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Gillette MACH3 Start razors

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Gillette MACH3 Start razors
369ผู้ท้าทาย
89ผู้เข้าร่วม
169ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
106ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Break Skin Care Conventions

7,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนบท - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Break Skin Care Conventions
307ผู้ท้าทาย
79ผู้เข้าร่วม
112ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
103ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

McCafé Brewed Coffee Naming

2,450 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Flash
McCafé Brewed Coffee Naming
339ผู้ท้าทาย
186ผู้เข้าร่วม
414ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
324ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Smart Pain Therapy

10,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Smart Pain Therapy
639ผู้ท้าทาย
146ผู้เข้าร่วม
325ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
102ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Sustainable packaging

3,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Sustainable packaging
362ผู้ท้าทาย
60ผู้เข้าร่วม
140ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
63ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Volkswagen after-sales services

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Volkswagen after-sales services
383ผู้ท้าทาย
88ผู้เข้าร่วม
132ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
71ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Time Travel Journalism

6,000 € งานเขียนบท - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

#ExploreOurFutures
Time Travel Journalism
658ผู้ท้าทาย
78ผู้เข้าร่วม
103ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
67ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Solutions for Excessive Sweating

6,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Solutions for Excessive Sweating
335ผู้ท้าทาย
54ผู้เข้าร่วม
128ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
74ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Tic Tac: freshness & pleasure

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Tic Tac: freshness & pleasure
530ผู้ท้าทาย
155ผู้เข้าร่วม
286ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
69ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Power-Up in a Cup

7,500 € งานเขียนบท - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Power-Up in a Cup
353ผู้ท้าทาย
93ผู้เข้าร่วม
159ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
131ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Winning with Harbin in Meals in China

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Winning with Harbin in Meals in China
188ผู้ท้าทาย
28ผู้เข้าร่วม
46ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
42ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ควรดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ