ทักษะ ประเภทของการแข่งขัน ประเภทธุรกิจ

การประกวดในอดีต

MILO® - Me & My MILO®

SGD 12,500 กราฟิกดีไซน์ - วีดีโอ - อนิเมชั่น

MILO® - Me & My MILO®
771ผู้ท้าทาย
65ผู้เข้าร่วม
108ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
37ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Paddy Power

£10,000 + fame วีดีโอ - อนิเมชั่น

Paddy Power
244ผู้ท้าทาย
44ผู้เข้าร่วม
56ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
45ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Kellogg's - Krave

£5,000 วีดีโอ - อนิเมชั่น

Kellogg's - Krave
466ผู้ท้าทาย
61ผู้เข้าร่วม
83ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
66ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Estee Lauder - IRRESISTIBLE LIPS. IRRESISTIBLE KISS?

$5,000 USD วีดีโอ - อนิเมชั่น

Estee Lauder - IRRESISTIBLE LIPS. IRRESISTIBLE KISS?
561ผู้ท้าทาย
73ผู้เข้าร่วม
92ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
59ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Nestor, votre assistant shopping

4 000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ - วีดีโอ - อนิเมชั่น

Nestor, votre assistant shopping
365ผู้ท้าทาย
64ผู้เข้าร่วม
135ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
75ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Cold Stone - How does ice cream bring happiness to your life?

S$ 10,000 วีดีโอ - อนิเมชั่น

Cold Stone - How does ice cream bring happiness to your life?
477ผู้ท้าทาย
94ผู้เข้าร่วม
109ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
82ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Microsoft

$15,000 USD วีดีโอ - อนิเมชั่น

Microsoft
889ผู้ท้าทาย
26ผู้เข้าร่วม
76ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
17ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Maurice Lacroix - Never stop moving

CHF 15,000 วีดีโอ - อนิเมชั่น

Maurice Lacroix - Never stop moving
825ผู้ท้าทาย
102ผู้เข้าร่วม
128ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
73ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

National Heritage Board

SGD2,000&iPads วีดีโอ - อนิเมชั่น

254ผู้ท้าทาย
65ผู้เข้าร่วม
174ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
53ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Saving is cool

$2,500 USD งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ - วีดีโอ - อนิเมชั่น

Saving is cool
236ผู้ท้าทาย
31ผู้เข้าร่วม
59ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
35ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

AirAsia

30,000 $ วีดีโอ - อนิเมชั่น

AirAsia
210ผู้ท้าทาย
84ผู้เข้าร่วม
101ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
86ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

CHANEL

$ 5,000 วีดีโอ - อนิเมชั่น

CHANEL
169ผู้ท้าทาย
50ผู้เข้าร่วม
88ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
69ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว