ทักษะ ประเภทของการแข่งขัน ประเภทธุรกิจ

การประกวดในอดีต

Lenovo – The Doer’s Story

USD 11,500 วีดีโอ - อนิเมชั่น

Lenovo – The Doer’s Story
950ผู้ท้าทาย
83ผู้เข้าร่วม
83ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
41ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

xyz

EUR 7,500 วีดีโอ - อนิเมชั่น

xyz
449ผู้ท้าทาย
36ผู้เข้าร่วม
37ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
33ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Lifebuoy

USD 10,000 วีดีโอ - อนิเมชั่น

Lifebuoy
784ผู้ท้าทาย
93ผู้เข้าร่วม
111ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
74ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Illustrate the concept of “Caring Creativity”

7 500 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ - วีดีโอ - อนิเมชั่น

Illustrate the concept of “Caring Creativity”
771ผู้ท้าทาย
131ผู้เข้าร่วม
323ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
117ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Hyundai Veloster

Car+USD 4,500 กราฟิกดีไซน์ - วีดีโอ - อนิเมชั่น

Hyundai Veloster
1700ผู้ท้าทาย
317ผู้เข้าร่วม
541ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
255ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Lacoste

10 000 € วีดีโอ - อนิเมชั่น

Lacoste
907ผู้ท้าทาย
73ผู้เข้าร่วม
92ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
67ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

The energy revolution

£10,800 วีดีโอ - อนิเมชั่น

The energy revolution
302ผู้ท้าทาย
55ผู้เข้าร่วม
72ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
56ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

SFR.fr cinema

10 000 € วีดีโอ - อนิเมชั่น

SFR.fr cinema
397ผู้ท้าทาย
51ผู้เข้าร่วม
66ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
60ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

ACTIMEL

16 000 € วีดีโอ - อนิเมชั่น

ACTIMEL
893ผู้ท้าทาย
104ผู้เข้าร่วม
110ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
50ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Télé Z FR

6 500 € กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ - วีดีโอ - อนิเมชั่น

Télé Z FR
521ผู้ท้าทาย
97ผู้เข้าร่วม
175ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
117ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Mon hypermarché

3 000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ - วีดีโอ - อนิเมชั่น

Mon hypermarché
171ผู้ท้าทาย
41ผู้เข้าร่วม
55ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
50ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

SMU CREATIVE DIRECTOR

$12,750 กราฟิกดีไซน์ - วีดีโอ - อนิเมชั่น

SMU CREATIVE DIRECTOR
1373ผู้ท้าทาย
238ผู้เข้าร่วม
568ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
283ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว