ทักษะ ประเภทของการแข่งขัน ประเภทธุรกิจ


การประกวดในอดีต

Dole Japan - วิดีโอ

20,000 € วีดีโอ - อนิเมชั่น

Dole Japan - วิดีโอ
519ผู้ท้าทาย
41ผู้เข้าร่วม
58ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
37ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Suzuki ALLGRIP - Video

15,000 € วีดีโอ - อนิเมชั่น

Suzuki ALLGRIP - Video
397ผู้ท้าทาย
58ผู้เข้าร่วม
74ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
43ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Be The Change!

19 000 € กราฟิกดีไซน์ - วีดีโอ - อนิเมชั่น

Be The Change!
3254ผู้ท้าทาย
556ผู้เข้าร่วม
844ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
273ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Mexico - Create a tribe!

7,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - วีดีโอ - อนิเมชั่น

Mexico - Create a tribe!
354ผู้ท้าทาย
28ผู้เข้าร่วม
30ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
20ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Show us why it is “your favorite” yogurt

EUR 8,000 วีดีโอ - อนิเมชั่น

Show us why it is “your favorite” yogurt
599ผู้ท้าทาย
34ผู้เข้าร่วม
36ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
28ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Mexico - trendy destination

7 500 € วีดีโอ - อนิเมชั่น

Mexico - trendy destination
339ผู้ท้าทาย
38ผู้เข้าร่วม
37ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
27ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Have fun with yoghurt!

8,000 € วีดีโอ - อนิเมชั่น

Have fun with yoghurt!
964ผู้ท้าทาย
64ผู้เข้าร่วม
86ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
60ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Send Americans to Mexico!

7,500 € วีดีโอ - อนิเมชั่น

Send Americans to Mexico!
343ผู้ท้าทาย
41ผู้เข้าร่วม
48ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
34ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Nokia N9

EUR 7,500 วีดีโอ - อนิเมชั่น

Nokia N9
1052ผู้ท้าทาย
69ผู้เข้าร่วม
79ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
42ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Becel pro. activ

10,000 € วีดีโอ - อนิเมชั่น

Becel pro. activ
390ผู้ท้าทาย
44ผู้เข้าร่วม
53ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
40ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

POND'S INSTITUTE

USD 10,000 วีดีโอ - อนิเมชั่น

POND'S INSTITUTE
903ผู้ท้าทาย
36ผู้เข้าร่วม
39ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
30ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

TAG Heuer

USD 18,650 วีดีโอ - อนิเมชั่น

TAG Heuer
690ผู้ท้าทาย
48ผู้เข้าร่วม
53ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
41ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว