SMU CREATIVE DIRECTOR การประกวดสิ้นสุดลงแล้ว

ดูผลการประกวดของ SMU CREATIVE DIRECTOR


โจทย์

บทคัดย่อของการประกวด

This is the chance to unleash your creativity to promote Singapore Management of University (SMU).

Winning works will stand a chance to win up to SGD12,750 and be promoted by SMU across the region!

6 ผู้ชนะ 159 งานที่คอมมูนิตี้ชื่นชอบ 283 ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว 28 ประเทศ 9 ภาษา

ผู้ชนะ รางวัลโดยคณะกรรมการ

ได้รับการคัดเลือกโดย SMU

หมวดหมู่ อนิเมชั่น

ech5
ech5 รางวัล #1
ech5 0 คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • กราฟิกดีไซน์
 • วีดีโอ
 • อนิเมชั่น
อินโดนีเซีย

รางวัลที่ #1 ของ 3,000 €

Armand_Pranoto
Armand_Pranoto รางวัล #2
Armand_Pranoto 0 คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • อนิเมชั่น
อินโดนีเซีย

รางวัลที่ #2 ของ 1,500 €

fb2
fb2 รางวัล #3
fb2 27,050 คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • กราฟิกดีไซน์
 • วีดีโอ
 • ภาพประกอบ
 • อนิเมชั่น
 • งานเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์
 • การถ่ายภาพ
บราซิล

รางวัลที่ #3 ของ 1,000 €

หมวดหมู่ การออกแบบ

humiko
humiko รางวัล #1
humiko 10 คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • กราฟิกดีไซน์
 • ภาพประกอบ
 • งานเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์
 • การถ่ายภาพ
 • งานเขียนบท
จีน

รางวัลที่ #1 ของ 850 €

sang
sang รางวัล #2
sang 0 คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • กราฟิกดีไซน์
 • อนิเมชั่น
สิงคโปร์

รางวัลที่ #2 ของ 450 €

wahjoehidajat
wahjoehidajat รางวัล #3
wahjoehidajat 30 คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • กราฟิกดีไซน์
 • วีดีโอ
 • ภาพประกอบ
 • งานเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์
อินโดนีเซีย

รางวัลที่ #3 ของ 300 €


คอมมูนิตี้ SMU CREATIVE DIRECTOR

พบกับคนครีเอทีฟทั้งหมดที่เข้าร่วมการประกวด

ผู้เข้าร่วม 159 ราย