The workplace powered by data การประกวดสิ้นสุดลงแล้ว
Express

ดูผลการประกวดของ The workplace powered by data


โจทย์

บทคัดย่อของการประกวด

Envision how data can be leveraged to improve workers’ quality of life and the company’s performance!

Envision how data can be leveraged to improve workers’ quality of life and the company’s performance!

Your presentation should have one visual, your idea description and answers to the questions.

อ่านบรีฟฉบับเต็ม

3 ผู้ชนะ 8 Rewards 4 งานที่คอมมูนิตี้ชื่นชอบ 38 งานที่คอมมูนิตี้ชื่นชอบ 56 ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว 22 ประเทศ 7 ภาษา

ผู้ชนะ รางวัลโดยคณะกรรมการ

ได้รับการคัดเลือกโดย แบรนด์

gi_leiva
gi_leiva รางวัล #1
gi_leiva 817,060 คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • กราฟิกดีไซน์
 • งานเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์
 • งานเขียนบท
อาร์เจนตินา

รางวัลที่ #1 ของ 1,000 € สำหรับ DS75037_for_C11702

thomasgrimer
thomasgrimer รางวัล #2
thomasgrimer 1,347,100 คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • กราฟิกดีไซน์
 • ภาพประกอบ
 • งานเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์
สหราชอาณาจักร

รางวัลที่ #2 ของ 750 € สำหรับ DS75297_for_C11702

drmsarkar
drmsarkar รางวัล #3
drmsarkar 1,051,070 คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • ภาพประกอบ
 • งานเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • การถ่ายภาพ
 • งานเขียนบท
สหรัฐอเมริกา

รางวัลที่ #3 ของ 500 € สำหรับ DS75427_for_C11702

ความชื่นชอบของชุมชน

อ้างอิงการโหวตของผู้เข้าร่วมในแวดวงข้อเสนอแนะ

อับดับสูงสุดใน คุณภาพ

 • imjoylora อันดับ 1 imjoylora 152,520 คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • gi_leiva อันดับ 2 gi_leiva 817,060 คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • satarupaghoseatprincetonreview อันดับ 3 satarupaghoseatprincetonreview 12,240 คะแนนความคิดสร้างสรรค์

อับดับสูงสุดใน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 • gi_leiva อันดับ 1 gi_leiva 817,060 คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • saadithya อันดับ 2 saadithya 193,840 คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • satarupaghoseatprincetonreview อันดับ 3 satarupaghoseatprincetonreview 12,240 คะแนนความคิดสร้างสรรค์

อับดับสูงสุดใน การเล่าเรื่อง

 • gi_leiva อันดับ 1 gi_leiva 817,060 คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • saadithya อันดับ 2 saadithya 193,840 คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • satarupaghoseatprincetonreview อันดับ 3 satarupaghoseatprincetonreview 12,240 คะแนนความคิดสร้างสรรค์

คอมมูนิตี้ The workplace powered by data

พบกับคนครีเอทีฟทั้งหมดที่เข้าร่วมการประกวด

ผู้เข้าร่วม 38 ราย