แพ็คเกจจิ้งที่โดดเด่นสำหรับการสร้างกระแสสำหรับ Doritos ครั้งใหญ่ การประกวดสิ้นสุดลงแล้ว
#PackInnovation

การประกวดในด้าน กราฟิกดีไซน์ และ งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ เพิ่มเติม

Premium Natural Skin Care For Precious Babies

2,750 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Express
Premium Natural Skin Care For Precious Babies
Upload

Redesign premium baby skin care range packaging structure and graphics to convince mums they are giving their precious babies the very best care!

FEVE - A new hallmark for glass packaging

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Express
FEVE - A new hallmark for glass packaging
Upload

Develop a new hallmark that would help FEVE and the glass industry to promote glass as a safe & 100% recyclable packaging and its endless life.

Beechams Goes Natural!

7,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนบท

Beechams Goes Natural!
Upload

Create a storyboard idea that cuts through the clutter in mobile for a new disruptive cough relief syrup!