ครีมนวดผมแบบโฟม การประกวดสิ้นสุดลงแล้ว

การประกวดในด้าน ภาพประกอบ และ งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มเติม

Essence of Chicken

2,500 € งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Essence of Chicken
Upload

Create a new and innovative Essence of Chicken product that will win the attention of the young adults in Asia and become their main natural health supplement when it comes to their well-being.

A new place to play for Ben & Jerry’s!

7,500 € งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

A new place to play for Ben & Jerry’s!
Upload

To all Ice Cream Lovers - Help Ben & Jerry’s find a new category to play in and create a new experience for people who care about the planet as much as they care about the things they consume.

A new place to play for Magnum!

7,500 € งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

A new place to play for Magnum!
Upload

To all Ice Cream Lovers - Help Magnum find a new category to play in and create a new proposition for pleasure seekers!

The workplace powered by data

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
The workplace powered by data
Upload

Envision how data can be leveraged to improve workers’ quality of life and the company’s performance!