ครีมนวดผมแบบโฟม การประกวดสิ้นสุดลงแล้ว

การประกวดในด้าน ภาพประกอบ และ งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มเติม

Rethink Lipton Ice Tea!

7,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Rethink Lipton Ice Tea!
Upload

Invent a breakthrough solution for Lipton Ice Tea, designed for Millennials who embrace a sustainable way of living.

Future of Allergy relief

10,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Future of Allergy relief
อัพโหลด

Invent the future of nasal allergy relief by creating a breakthrough tech-enabled solution to predict, manage or treat nasal allergies.

Future breastfeeding solution

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Future breastfeeding solution
อัพโหลด

Look into the future and invent a breakthrough breastfeeding solution to alleviate mom’s burden and increase her enjoyment during the breastfeeding period while the baby can still enjoy her nutritious breast milk!