Danonino – บรรจุภัณฑ์การเรียนรู้เชิงบันเทิง การประกวดสิ้นสุดลงแล้ว

สร้างห่อบรรจุภัณฑ์สำหรับ Danonino ที่ส่งเสริมความเป็นตัวของตัวเองของเด็กๆ

5,000 €
การประกวดสิ้นสุดลงในวันที่ 03 กันยายน 2017
กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Danonino เชื่อว่าเด็กๆ เป็นกุญแจสำคัญสู่โลกที่ดีกว่าเดิม และการเตรียมพร้อมที่ดีที่สุดเพื่ออนาคตของพวกเขาก็การช่วยพวกเขาสร้างอนาคตของตนเอง สำหรับ Danonino การเรียนรู้เพื่อจะพึ่งพาตนเองนั้นเริ่มจากสิ่งเล็กๆ เพื่อสร้างคุณค่าของตนเองในชีวิตประจำวัน นี่เป็นเหตุผลที่แบรนด์นี้สนับสนุนพ่อแม่ และเสนออาหารที่มีคุณค่าสำหรับเด็กๆ ช่วยพวกเขาพัฒนานิสัยในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ และมุ่งเน้นที่พัฒนาการอย่างเต็มที่ของเด็กๆ

ตอนนี้ทางแบรนด์ต้องการนำแนวคิดนี้มาทำให้เป็นจริงโดยการออกแบบห่อบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นมของตนขึ้นใหม่ คุณจะสามารถช่วยสร้างการออกแบบนี้เพื่อให้ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบันเทิง (edutainment) และส่งเสริมความเป็นตัวของตัวเองของเด็กๆ ได้หรือไม่?

สร้างการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมและสนุกสนานสำหรับห่อบรรจุภัณฑ์ของ Danonino ที่ส่งเสริมความเป็นตัวของตัวเองของเด็กๆผ่านประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบันเทิง

รูปแบบ: งานนำเสนอพร้อมภาพและข้อความ (สูงสุด 3 หน้า)