MMA – Digital service for professionals การประกวดสิ้นสุดลงแล้ว

ดูผลการประกวดของ MMA – Service digital pour les professionnels


โจทย์

บทคัดย่อของการประกวด

Inventez un service d’assurance utile aux professionnels

Imaginez quels services pourraient être proposés par MMA dans une application mobile pour les chefs d’entreprises afin qu’ils développent une relation de confiance et utile avec leur assureur.

Présentation avec texte et visuels (2 pages max).

อ่านบรีฟฉบับเต็ม

3 ผู้ชนะ 6 งานที่คอมมูนิตี้ชื่นชอบ 58 งานที่คอมมูนิตี้ชื่นชอบ 84 ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว 24 ประเทศ 9 ภาษา

ผู้ชนะ รางวัลโดยคณะกรรมการ

ได้รับการคัดเลือกโดย MMA

barenau
barenau รางวัล #1
barenau 136,180 คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • กราฟิกดีไซน์
 • ภาพประกอบ
 • อนิเมชั่น
 • งานเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์
 • งานเขียนบท
อินโดนีเซีย

รางวัลที่ #1 ของ 3,000 €

tradel
tradel รางวัล #2
tradel 18,810 คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • กราฟิกดีไซน์
 • วีดีโอ
 • ภาพประกอบ
 • อนิเมชั่น
 • งานเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • การถ่ายภาพ
 • งานเขียนบท
สหรัฐอเมริกา

รางวัลที่ #2 ของ 1,500 €

ongtou
ongtou รางวัล #3
ongtou 144,040 คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • กราฟิกดีไซน์
มาเลเซีย

รางวัลที่ #3 ของ 500 €

ความชื่นชอบของชุมชน

อ้างอิงการโหวตของผู้เข้าร่วมในแวดวงข้อเสนอแนะ

อับดับสูงสุดใน คุณภาพ

 • giannopoulos_panos อันดับ 1 giannopoulos_panos 1,442,480 คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • kristerlima อันดับ 2 kristerlima 248,850 คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • jonatanmazo อันดับ 3 jonatanmazo 98,070 คะแนนความคิดสร้างสรรค์

อับดับสูงสุดใน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 • sabio_elaine อันดับ 1 sabio_elaine 152,000 คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • giannopoulos_panos อันดับ 2 giannopoulos_panos 1,442,480 คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • veravashtext อันดับ 3 veravashtext 226,930 คะแนนความคิดสร้างสรรค์

อับดับสูงสุดใน การเล่าเรื่อง

 • giannopoulos_panos อันดับ 1 giannopoulos_panos 1,442,480 คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • kristerlima อันดับ 2 kristerlima 248,850 คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • Anglo_Giulia อันดับ 3 Anglo_Giulia 128,150 คะแนนความคิดสร้างสรรค์

คอมมูนิตี้ MMA – Service digital pour les professionnels

พบกับคนครีเอทีฟทั้งหมดที่เข้าร่วมการประกวด

ผู้เข้าร่วม 58 ราย