ต้อนรับการเปลี่ยนแปลง – European Investment bank การประกวดสิ้นสุดลงแล้ว

ให้แรงบันดาลใจคนชาวยุโรปให้โอบรับการเปลี่ยนแปลง!

7,500 €
การประกวดสิ้นสุดลงในวันที่ 15 สิงหาคม 2017
ภาพประกอบ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

ดาร์วินกล่าวว่า: “สปีชีส์ที่จะมีชีวิตรอดนั้นไม่ใช่สปีชีส์ที่แข็งแรงที่สุด หากแต่เป็นสปีชีส์ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด” ไม่ว่าเราจะต่อต้านหรือยอมรับมัน การเปลี่ยนแปลงนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอในชีวิต และอนาคตนั้นไม่ใช่สิ่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้า บางคนมักกลัวและกังวลกับความไม่แน่นอน และมองหาวิธีที่จะหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลง เพราะพวกเขามองว่ามันเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของตน

ในฐานะของผู้เล่นที่มองโลกของการเปลี่ยนแปลงในแง่บวก European Investment Bank ต้องการให้คุณช่วยผู้คนให้มองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสให้มากขึ้นแทนที่จะมองว่าเป็นเงื่อนไขจำกัด โอกาสของอนาคตที่ดีขึ้น อนาคตที่เปิดกว้างยิ่งกว่าเดิม

คุณจะสามารถเขียนสคริปท์เพื่อช่วยให้ชาวยุโรปมองความเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส และให้กำลังใจพวกเขาใจการยอมรับมันได้หรือไม่?

โปรดเขียนสคริปท์พร้อมภาพประกอบสำหรับวิดีโอที่สะเทือนอารมณ์ให้ความรู้สึกที่น่าแชร์ เพื่อจะให้กำลังใจประชาชนชาวยุโรปเพื่อโอบรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิต

รูปแบบ: สคริปท์พร้อมภาพประกอบ และคำตอบของคำถาม (สูงสุด 5 หน้า)