Nestlé: การให้และรับของขวัญเป็นช็อกโกแลตและขนมหวาน การประกวดสิ้นสุดลงแล้ว

การประกวดในด้าน ภาพประกอบ และ งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ เพิ่มเติม