อาหารกับการเดินทาง การประกวดสิ้นสุดลงแล้ว
#ExploreOurFutures

ดูผลการประกวดของ Quand cuisine et mobilité font la paire


โจทย์

บทคัดย่อของการประกวด

Imaginez comment nous interagirons avec la cuisine et la restauration en 2050.

Imaginez une nouvelle expérience culinaire sociale et stimulante rendue possible grâce aux véhicules autonomes en 2050.

Présentations avec des illustrations et du texte. 4 pages maximum au format PDF.

อ่านบรีฟฉบับเต็ม

3 ผู้ชนะ 5 งานที่คอมมูนิตี้ชื่นชอบ 47 งานที่คอมมูนิตี้ชื่นชอบ 72 ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว 27 ประเทศ 9 ภาษา

ไม่เปิดเผยแบรนด์

Merci à tous les créateurs pour vos propositions ! C'était vraiment intéressant et inspirant de voir autant de diversité dans vos idées pour ce défi centré sur le futur !

ผู้ชนะ รางวัลโดยคณะกรรมการ

ได้รับการคัดเลือกโดย แบรนด์

giannopoulos_panos
giannopoulos_panos รางวัล #1
giannopoulos_panos 1,627,050 คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • กราฟิกดีไซน์
 • ภาพประกอบ
 • งานเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์
 • การถ่ายภาพ
 • งานเขียนบท
กรีซ

รางวัลที่ #1 ของ 3,500 €

Le créateur de ce concept a réussi à combiner les tendances sociales et technologiques pour décrire une solution basée sur la mobilité qui répond parfaitement aux paramètres énoncés du défi. Cela a abouti à un concept unique qui se distingue des autres en raison de sa pertinence pour 2050, la prise en compte des avantages pour les utilisateurs finaux ainsi que des autres parties prenantes, avec des explications simples et claires.

แบรนด์
drmsarkar
drmsarkar รางวัล #2
drmsarkar 1,042,890 คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • ภาพประกอบ
 • งานเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • การถ่ายภาพ
 • งานเขียนบท
สหรัฐอเมริกา

รางวัลที่ #2 ของ 1,500 €

Ce concept répond particulièrement à notre demande «les solutions ne devraient pas dépendre de la commodité et de la technologie, ce qui conduit à un mode de vie plus passif qui est mauvais pour les humains mais aussi pour la planète». En utilisant la technologie comme un simpe outil, ce concept offre une expérience plus saine et plus humaine - non seulement pour manger, mais pour l'ensemble du processus de préparation des aliments.

แบรนด์
obcsltd
obcsltd รางวัล #3
obcsltd 19,870 คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • กราฟิกดีไซน์
 • ภาพประกอบ
 • งานเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์
สิงคโปร์

รางวัลที่ #3 ของ 1,000 €

Ce concept répond particulièrement à notre demande «les solutions ne devraient pas dépendre de la commodité et de la technologie, ce qui conduit à un mode de vie plus passif qui est mauvais pour les humains mais aussi pour la planète». 
En adoptant un rythme de déplacement plus lent, ce concept se concentre sur l'expérience sociale et culturelle, plutôt que de servir de solution technologique pratique.

แบรนด์

ความชื่นชอบของชุมชน

อ้างอิงการโหวตของผู้เข้าร่วมในแวดวงข้อเสนอแนะ

อับดับสูงสุดใน คุณภาพ

 • Aleksmaster อันดับ 1 Aleksmaster 172,540 คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • Ths อันดับ 2 Ths 53,120 คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • akshaykoranne อันดับ 3 akshaykoranne 157,140 คะแนนความคิดสร้างสรรค์

อับดับสูงสุดใน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 • Aleksmaster อันดับ 1 Aleksmaster 172,540 คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • Ths อันดับ 2 Ths 53,120 คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • kgujfg อันดับ 3 kgujfg 5,110 คะแนนความคิดสร้างสรรค์

อับดับสูงสุดใน การเล่าเรื่อง

 • akshaykoranne อันดับ 1 akshaykoranne 157,140 คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • Ths อันดับ 2 Ths 53,120 คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 • Yuki-to อันดับ 3 Yuki-to 84,750 คะแนนความคิดสร้างสรรค์

คอมมูนิตี้ Quand cuisine et mobilité font la paire

พบกับคนครีเอทีฟทั้งหมดที่เข้าร่วมการประกวด

ผู้เข้าร่วม 47 ราย