เรื่องราวของ Nutella ในวันคริสต์มาส - บทบรรยาย การประกวดสิ้นสุดลงแล้ว

การประกวดในด้าน ภาพประกอบ และ งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มเติม

Nivea deo Female: Skin Health

2,500 € งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - ภาพประกอบ

Express
Nivea deo Female: Skin Health
Upload

Design the distinctive Nivea Female deodorant that will meet the specific needs of women who want a superior level of skin care and to keep their underarm skin healthy, while having the long lasting sweat and odor protection.

Nestlé Instant Noodles Innovation

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Nestlé Instant Noodles Innovation
Upload

Invent an Instant Noodles solutions to enthuse people seeking healthy, yet convenient and enjoyable food.