ชุดของขวัญน้ำหอม การประกวดสิ้นสุดลงแล้ว

การประกวดในด้าน กราฟิกดีไซน์ และ งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มเติม

Old Mutual’s New SME Offering

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Express
Old Mutual’s New SME Offering
Upload

Our challenge to you is to create a name and a logo for Old Mutual’s SME (small and medium sized enterprises / businesses) platform!