ระบบขนส่งฟรีสำหรับทุกคน การประกวดสิ้นสุดลงแล้ว
#ExploreOurFutures

การประกวดในด้าน ภาพประกอบ และ งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มเติม

Beauty by Africa, for Africa

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - งานเขียนบท - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Beauty by Africa, for Africa
Upload

Our challenge to you is to create an emotionally irresistible African beauty care brand and product range, which includes an upliftment / empowerment back story.