ทักษะ ประเภทของการแข่งขัน ประเภทธุรกิจ

การประกวดที่เปิดอยู่

INSPIRE SUSTAINABLE TOOTHPASTE PACKAGING

2,500 € งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
INSPIRE SUSTAINABLE TOOTHPASTE PACKAGING
Upload

Share your ideas for a new sustainable packaging solution for toothpaste to help save the planet!


การประกวดในอดีต

REINVENT WINE FOR YOUNG ADULTS

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
REINVENT WINE FOR YOUNG ADULTS
89ผู้ท้าทาย
12ผู้เข้าร่วม

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ควรดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ

DISRUPTING THE WORLD OF FACE CARE

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
DISRUPTING THE WORLD OF FACE CARE
67ผู้ท้าทาย
11ผู้เข้าร่วม

What’s the future of hair cleaning?

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - ภาพประกอบ

What’s the future of hair cleaning?
92ผู้ท้าทาย
18ผู้เข้าร่วม

TOPICAL SKINCARE FOR ASIANS

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
TOPICAL SKINCARE FOR ASIANS
108ผู้ท้าทาย
17ผู้เข้าร่วม

Haircare for mood rebalancing

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Haircare for mood rebalancing
130ผู้ท้าทาย
14ผู้เข้าร่วม

KIDS SAFE MEDICINE LIDS

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
KIDS SAFE MEDICINE LIDS
142ผู้ท้าทาย
48ผู้เข้าร่วม

Tic Tac Daily Good Vibes

5,250 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Tic Tac Daily Good Vibes
210ผู้ท้าทาย
44ผู้เข้าร่วม
109ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
30ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

CREATE THE NEXT SUCCESS OF GUHL HAIR CARE

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

CREATE THE NEXT SUCCESS OF GUHL HAIR CARE
154ผู้ท้าทาย
19ผู้เข้าร่วม

Easier, Safer and Kinder Mobile App

4,750 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Easier, Safer and Kinder Mobile App
100ผู้ท้าทาย
16ผู้เข้าร่วม

FERRERO ROCHER ORIGINS

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
FERRERO ROCHER ORIGINS
341ผู้ท้าทาย
61ผู้เข้าร่วม

Philips’ smile revival!

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Philips’ smile revival!
304ผู้ท้าทาย
44ผู้เข้าร่วม
99ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
44ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

ABSOLUT VODKA: Create an alcoholic beverage inspired by local elements of Asia

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - งานเขียนบท - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
ABSOLUT VODKA: Create an alcoholic beverage inspired by local elements of Asia
307ผู้ท้าทาย
61ผู้เข้าร่วม
161ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
85ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ควรดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ