ทักษะ ประเภทของการแข่งขัน ประเภทธุรกิจ

การประกวดที่เปิดอยู่

A memorable activation concept on sustainability for P&G and its retailers

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
A memorable activation concept on sustainability for P&G and its retailers
Upload

Come up with an outstanding and memorable activation concept for a partnership between P&G and its retailers in Europe that will help consumers to have a more sustainable lifestyle!

Infant Formula Shape & Packaging

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Infant Formula Shape & Packaging
Upload

Design the shape of NextGen Infant Formula and its packaging for the next 100 years!


การประกวดในอดีต

An innovative activation idea for Schweppes!

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
An innovative activation idea for Schweppes!
653ผู้ท้าทาย
95ผู้เข้าร่วม
230ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
125ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Revamp ‘Family Favourite’ Meals

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Revamp ‘Family Favourite’ Meals
359ผู้ท้าทาย
57ผู้เข้าร่วม
92ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
59ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Harvest what I have

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Harvest what I have
394ผู้ท้าทาย
59ผู้เข้าร่วม
92ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
53ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Packaging Solution for Frozen Coca-Cola Beverages

5,000 € งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - ภาพประกอบ

Packaging Solution for Frozen Coca-Cola Beverages
732ผู้ท้าทาย
132ผู้เข้าร่วม
261ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
45ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Life is in your Hands!

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Life is in your Hands!
449ผู้ท้าทาย
109ผู้เข้าร่วม
267ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
95ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Cadbury Hide & Find

2,590 € งานเขียนบท

Flash
Cadbury Hide & Find
337ผู้ท้าทาย
77ผู้เข้าร่วม
805ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
248ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

FEVE - A new hallmark for glass packaging

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Express
FEVE - A new hallmark for glass packaging
341ผู้ท้าทาย
123ผู้เข้าร่วม
233ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
131ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Premium Natural Skin Care For Precious Babies

2,750 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Express
Premium Natural Skin Care For Precious Babies
330ผู้ท้าทาย
43ผู้เข้าร่วม
75ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
36ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Enfagrow Nudge – Daily Ritual

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

#EnfagrowNudge Express
Enfagrow Nudge – Daily Ritual
268ผู้ท้าทาย
60ผู้เข้าร่วม
91ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
38ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Supercharged premium dairy milk

1,600 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Flash
Supercharged premium dairy milk
161ผู้ท้าทาย
26ผู้เข้าร่วม
47ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
26ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Lenovo YOGA PC

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Lenovo YOGA PC
407ผู้ท้าทาย
75ผู้เข้าร่วม
131ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
56ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Enfagrow Nudge – Shopping Experience

1,600 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

#EnfagrowNudge Flash
Enfagrow Nudge – Shopping Experience
195ผู้ท้าทาย
54ผู้เข้าร่วม
90ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
50ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว