ทักษะ ประเภทของการแข่งขัน ประเภทธุรกิจ

การประกวดที่เปิดอยู่

Mars Wrigley Plant Power Snacking

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Mars Wrigley Plant Power Snacking
Upload

Create a new brand with a line of plant-based products to be launched under the Mars Wrigley Umbrella.

Perfect Fit Cat Health Product Innovation

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - ภาพประกอบ

Express
Perfect Fit Cat Health Product Innovation
Upload

Your mission is to show us what the future of Perfect Fit cat food looks like; a product that makes it the # brand for health expertise, whilst increasing the closeness felt between cat parents and their cats!

Playful & Indulgent Cookie Creations

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Playful & Indulgent Cookie Creations
Upload

Develop a new, innovative idea for a cookie-based treat that is playful, indulgent and answers one or more key consumer needs.

Safeguard Hand Wash

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Safeguard Hand Wash
Upload

Safeguard needs your help to communicate how their hand wash helps skin maintain its’ natural barriers against bacteria in a way that everyone can understand.

Pet Parents need your help!

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Pet Parents need your help!
Upload

Create a new digital or virtual experience that helps Banfield focus on driving value and quality for their customers!

Nissan ‘Phygital’ car experience

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Nissan ‘Phygital’ car experience
Upload

Create an exciting, innovative ‘Phygital’ experience for younger generation to break through the current barriers for Generation Z.


การประกวดในอดีต

Cold coffee accessories

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - ภาพประกอบ

Express
Cold coffee accessories
239ผู้ท้าทาย
68ผู้เข้าร่วม

Whole beans coffee accessories

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - ภาพประกอบ

Express
Whole beans coffee accessories
236ผู้ท้าทาย
41ผู้เข้าร่วม

Entertainment that makes you feel alive

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Entertainment that makes you feel alive
326ผู้ท้าทาย
66ผู้เข้าร่วม

Mars Wrigley Memorable Moments

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Mars Wrigley Memorable Moments
335ผู้ท้าทาย
74ผู้เข้าร่วม

Potential of potatoes

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Potential of potatoes
330ผู้ท้าทาย
76ผู้เข้าร่วม
164ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
105ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Uncle Tobys Innovative Oaty Breakfast

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - งานเขียนบท - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Uncle Tobys Innovative Oaty Breakfast
278ผู้ท้าทาย
57ผู้เข้าร่วม
131ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
121ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Help Android communicate how cool it is to students!

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Help Android communicate how cool it is to students!
321ผู้ท้าทาย
57ผู้เข้าร่วม
116ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
68ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

New packaging needed for vitamin and mineral supplements!

3,150 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Express
New packaging needed for vitamin and mineral supplements!
316ผู้ท้าทาย
91ผู้เข้าร่วม
152ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
130ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Ice Cream Sharing Tub Innovation

7,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Ice Cream Sharing Tub Innovation
424ผู้ท้าทาย
121ผู้เข้าร่วม
263ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
187ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Fearlessness in women: acknowledging and celebrating

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Express
Fearlessness in women: acknowledging and celebrating
414ผู้ท้าทาย
88ผู้เข้าร่วม
179ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
85ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Coca-Cola: new refillable bottles solution

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Coca-Cola: new refillable bottles solution
458ผู้ท้าทาย
107ผู้เข้าร่วม
173ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
78ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Aussie Haircare Campaign

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

มอบ
Aussie Haircare Campaign
357ผู้ท้าทาย
94ผู้เข้าร่วม
205ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
105ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว