ทักษะ ประเภทของการแข่งขัน ประเภทธุรกิจ

การประกวดที่เปิดอยู่

Haircare for mood rebalancing

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Haircare for mood rebalancing
Upload

Design a new and creative haircare product idea for women/men/both genders that fit into their regular self-care ritual. It should form part of their existing arsenal of products and tools to regulate their mood via their haircare routine.


การประกวดในอดีต

KIDS SAFE MEDICINE LIDS

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
KIDS SAFE MEDICINE LIDS
142ผู้ท้าทาย
48ผู้เข้าร่วม

Tic Tac Daily Good Vibes

5,250 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Tic Tac Daily Good Vibes
210ผู้ท้าทาย
44ผู้เข้าร่วม
109ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
28ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

CREATE THE NEXT SUCCESS OF GUHL HAIR CARE

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

CREATE THE NEXT SUCCESS OF GUHL HAIR CARE
154ผู้ท้าทาย
19ผู้เข้าร่วม

Easier, Safer and Kinder Mobile App

4,750 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Easier, Safer and Kinder Mobile App
100ผู้ท้าทาย
16ผู้เข้าร่วม

FERRERO ROCHER ORIGINS

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
FERRERO ROCHER ORIGINS
341ผู้ท้าทาย
61ผู้เข้าร่วม

Philips’ smile revival!

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Philips’ smile revival!
304ผู้ท้าทาย
44ผู้เข้าร่วม

ABSOLUT VODKA: Create an alcoholic beverage inspired by local elements of Asia

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - งานเขียนบท - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
ABSOLUT VODKA: Create an alcoholic beverage inspired by local elements of Asia
307ผู้ท้าทาย
61ผู้เข้าร่วม

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ควรดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ

Enhancing digital breaks, a new sweet treat for the afternoon

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Enhancing digital breaks, a new sweet treat for the afternoon
257ผู้ท้าทาย
59ผู้เข้าร่วม
114ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
60ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Empowering people with Morshynska water

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Empowering people with Morshynska water
338ผู้ท้าทาย
68ผู้เข้าร่วม
164ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
60ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

LG Display: Generate a smart and modern communication idea

4,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
LG Display: Generate a smart and modern communication idea
324ผู้ท้าทาย
47ผู้เข้าร่วม
121ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
46ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Beauty by Africa, for Africa

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - งานเขียนบท - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Beauty by Africa, for Africa
546ผู้ท้าทาย
87ผู้เข้าร่วม
276ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
80ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Create the next best product to aid sleep

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - งานเขียนบท - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Create the next best product to aid sleep
307ผู้ท้าทาย
65ผู้เข้าร่วม
141ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
77ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว