ทักษะ ประเภทของการแข่งขัน ประเภทธุรกิจ

การประกวดที่เปิดอยู่

Superior Hygiene Ally

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Superior Hygiene Ally
Upload

Create a clear, credible and reassuring poster with a headline that communicates how Zewa paper towels are your superior hygiene ally thanks to its high quality and disposable properties.

Sustainable nasal sprays

8,900 € งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Sustainable nasal sprays
Upload

Wow us by designing a new nasal spray and pump system that is more sustainable for the planet and more comfortable for people to use.

Supradyn Kids Multivitamins

5,000 € งานเขียนบท - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Supradyn Kids Multivitamins
Upload

Create an insightful, engaging and relevant poster/storyboard to help Supradyn Kids connect with modern Russian moms who want their kids to shine and be the best among their peers.


การประกวดในอดีต

Fidelity Rewards for Loyal Clients 2.0

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Fidelity Rewards for Loyal Clients 2.0
294ผู้ท้าทาย
50ผู้เข้าร่วม

Alcoholic Beverages Innovation

1,600 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Flash
Alcoholic Beverages Innovation
309ผู้ท้าทาย
66ผู้เข้าร่วม
105ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
88ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ควรดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ

Milka Easter Chocolate Innovation

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Milka Easter Chocolate Innovation
592ผู้ท้าทาย
164ผู้เข้าร่วม
292ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
143ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Future of Smartphone in 2025

7,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Future of Smartphone in 2025
612ผู้ท้าทาย
145ผู้เข้าร่วม
266ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
113ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

New theme and flavours for Shapes’ snacks!

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Express
New theme and flavours for Shapes’ snacks!
298ผู้ท้าทาย
78ผู้เข้าร่วม
130ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
95ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Fidelity Rewards for Loyal Clients

1,600 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Flash
Fidelity Rewards for Loyal Clients
278ผู้ท้าทาย
56ผู้เข้าร่วม
89ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
42ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

A post Covid-19 world

1,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Flash
A post Covid-19 world
395ผู้ท้าทาย
77ผู้เข้าร่วม
196ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
142ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Enhance moms’ loving breastfeeding experience

3,250 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Enhance moms’ loving breastfeeding experience
267ผู้ท้าทาย
41ผู้เข้าร่วม
60ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
36ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

The future of mobility hubs in large cities

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
The future of mobility hubs in large cities
454ผู้ท้าทาย
51ผู้เข้าร่วม
95ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
48ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Reinvent the Sensodyne Demo

7,000 € งานเขียนบท - ภาพประกอบ

Reinvent the Sensodyne Demo
390ผู้ท้าทาย
93ผู้เข้าร่วม
179ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
132ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

New Betadine Gel Product

2,100 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Flash
New Betadine Gel Product
456ผู้ท้าทาย
171ผู้เข้าร่วม
297ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
286ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว