ทักษะ ประเภทของการแข่งขัน ประเภทธุรกิจ

การประกวดที่เปิดอยู่

Future of Allergy relief

10,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Future of Allergy relief
อัพโหลด

Invent the future of nasal allergy relief by creating a breakthrough tech-enabled solution to predict, manage or treat nasal allergies.

Future breastfeeding solution

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Future breastfeeding solution
อัพโหลด

Look into the future and invent a breakthrough breastfeeding solution to alleviate mom’s burden and increase her enjoyment during the breastfeeding period while the baby can still enjoy her nutritious breast milk!

Rethink Lipton Ice Tea!

7,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Rethink Lipton Ice Tea!
Upload

Invent a breakthrough solution for Lipton Ice Tea, designed for Millennials who embrace a sustainable way of living.


การประกวดในอดีต

Sustainable Lipton Ice Tea Packaging

5,000 € งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Sustainable Lipton Ice Tea Packaging
474ผู้ท้าทาย
97ผู้เข้าร่วม
193ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
77ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Remove odors in laundry!

5,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Remove odors in laundry!
328ผู้ท้าทาย
75ผู้เข้าร่วม
147ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
90ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Rehydration for Active Lifestyles

7,250 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Rehydration for Active Lifestyles
401ผู้ท้าทาย
70ผู้เข้าร่วม
133ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
111ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Crest against sensitivity

5,500 € ภาพประกอบ

Crest against sensitivity
405ผู้ท้าทาย
107ผู้เข้าร่วม
217ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
90ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Gillette MACH3 Start razors

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Gillette MACH3 Start razors
369ผู้ท้าทาย
89ผู้เข้าร่วม
169ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
106ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Break Skin Care Conventions

7,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนบท - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Break Skin Care Conventions
307ผู้ท้าทาย
79ผู้เข้าร่วม
112ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
103ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

The Next Dove Beauty Bar Limited Edition

6,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

The Next Dove Beauty Bar Limited Edition
692ผู้ท้าทาย
98ผู้เข้าร่วม
148ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
86ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

McCafé Brewed Coffee Naming

2,450 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Flash
McCafé Brewed Coffee Naming
339ผู้ท้าทาย
186ผู้เข้าร่วม
414ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
324ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Smart Pain Therapy

10,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Smart Pain Therapy
639ผู้ท้าทาย
146ผู้เข้าร่วม
325ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
102ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Sustainable packaging

3,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Sustainable packaging
362ผู้ท้าทาย
60ผู้เข้าร่วม
140ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
63ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Volkswagen after-sales services

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Volkswagen after-sales services
383ผู้ท้าทาย
88ผู้เข้าร่วม
132ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
71ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Time Travel Journalism

6,000 € งานเขียนบท - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

#ExploreOurFutures
Time Travel Journalism
658ผู้ท้าทาย
78ผู้เข้าร่วม
103ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
67ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว