ทักษะ ประเภทของการแข่งขัน ประเภทธุรกิจ

การประกวดที่เปิดอยู่

Making Connections Count

6,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

#ExploreOurFutures
Making Connections Count
อัพโหลด

Imagine new connected car solutions that help disabled and elderly overcome visual, auditory, cognitive, and motor abilities impairments to legally operate a personal vehicle and achieve interdependency in their communities.

Bordeau Chesnel Packaging

7,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Bordeau Chesnel Packaging
Upload

Design unique and breakthrough packaging for Bordeau Chesnel to modernize and distinguish the brand!

New Vegetable Spreads Packaging

7,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

New Vegetable Spreads Packaging
Upload

Design a unique brand/pack design for a new vegetable spreads range, soon to be launched in the UK.


การประกวดในอดีต

The future of work in 2030

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

The future of work in 2030
427ผู้ท้าทาย
83ผู้เข้าร่วม
137ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
56ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Yili Cool Factory Popsicle Innovation

2,500 € งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - ภาพประกอบ

Express
Yili Cool Factory Popsicle Innovation
394ผู้ท้าทาย
56ผู้เข้าร่วม
115ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
81ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Champomy Label Design

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ

Express
Champomy Label Design
623ผู้ท้าทาย
149ผู้เข้าร่วม
291ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
65ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

T-Fal –Innovative cooking solution for Millennials

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

T-Fal –Innovative cooking solution for Millennials
358ผู้ท้าทาย
61ผู้เข้าร่วม
114ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
44ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

The right PANTENE collection!

5,000 € กราฟิกดีไซน์

The right PANTENE collection!
525ผู้ท้าทาย
60ผู้เข้าร่วม
91ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
47ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

2019 aspirations

0 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Flash
2019 aspirations
159ผู้ท้าทาย
27ผู้เข้าร่วม
48ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
46ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

A claim for a sustainable skincare formula

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

#SustainableSkincare Express
A claim for a sustainable skincare formula
260ผู้ท้าทาย
58ผู้เข้าร่วม
114ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
60ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

A claim for a sustainable skincare pack

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

#SustainableSkincare Express
A claim for a sustainable skincare pack
378ผู้ท้าทาย
96ผู้เข้าร่วม
208ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
117ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Future Quick Hygiene

2,500 € งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Future Quick Hygiene
292ผู้ท้าทาย
46ผู้เข้าร่วม
72ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
59ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Gartner - Data and Information at your Fingertips for Business Executives

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Gartner - Data and Information at your Fingertips for Business Executives
345ผู้ท้าทาย
61ผู้เข้าร่วม
94ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
50ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Yili Xinhuo

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Yili Xinhuo
394ผู้ท้าทาย
49ผู้เข้าร่วม
95ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
40ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Yili Pro-Kido Packaging

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์

Yili Pro-Kido Packaging
395ผู้ท้าทาย
63ผู้เข้าร่วม
111ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
47ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว