ทักษะ ประเภทของการแข่งขัน ประเภทธุรกิจ

การประกวดที่เปิดอยู่

Re-inventing hand cleansing & care

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Re-inventing hand cleansing & care
Upload

Create a new hand cleansing and/or care product for adults and children that will help keep hand care routines engaging and enjoyable, even in a post-COVID world!

Can't wait for my click's

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Can't wait for my click's
Upload

Imagine what services could be offered by an APP to help people have better control on their daily life!

Reignite Shaving

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

#MenGrooming Express
Reignite Shaving
Upload

Identify how Gillette can bring more excitement to its products and better engage men with the category!

Tefal Light Cast Casserole

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Tefal Light Cast Casserole
Upload

Create an impactful & emotional visual that brings the benefits of the Tefal light cast casserole to life in a unique, modern & eye-catching way!


การประกวดในอดีต

Good reasons to Shave!

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

#MenGrooming Express
Good reasons to Shave!
342ผู้ท้าทาย
93ผู้เข้าร่วม

Nudge men to change their blades more often

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

#MenGrooming Express
Nudge men to change their blades more often
323ผู้ท้าทาย
88ผู้เข้าร่วม

Samsung On Fridge Display

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ

Express
Samsung On Fridge Display
290ผู้ท้าทาย
58ผู้เข้าร่วม

Samsung Fridge Freestanding Display

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ

Express
Samsung Fridge Freestanding Display
286ผู้ท้าทาย
67ผู้เข้าร่วม

“Butterfinger Challenge 2020”

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Express
“Butterfinger Challenge 2020”
476ผู้ท้าทาย
93ผู้เข้าร่วม
135ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
86ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

NIVEA Body Care - Waterless

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
NIVEA Body Care - Waterless
484ผู้ท้าทาย
108ผู้เข้าร่วม

Save Shower Water

1,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Flash
Save Shower Water
366ผู้ท้าทาย
92ผู้เข้าร่วม
157ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
104ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Ribena: Bold Refreshment

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Ribena: Bold Refreshment
397ผู้ท้าทาย
112ผู้เข้าร่วม
205ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
132ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Gillette Superiority

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Gillette Superiority
421ผู้ท้าทาย
131ผู้เข้าร่วม
293ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
120ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Nasal Health: Science storytelling

8,300 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Nasal Health: Science storytelling
785ผู้ท้าทาย
199ผู้เข้าร่วม
392ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
127ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Johnnie Walker Red Label Activation ideas

5,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Johnnie Walker Red Label Activation ideas
418ผู้ท้าทาย
90ผู้เข้าร่วม
151ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
99ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ควรดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ

LG: Sustainability

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
LG: Sustainability
309ผู้ท้าทาย
69ผู้เข้าร่วม
116ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
77ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว