ทักษะ ประเภทของการแข่งขัน ประเภทธุรกิจ

การประกวดที่เปิดอยู่

Superior Hygiene Ally

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Superior Hygiene Ally
Upload

Create a clear, credible and reassuring poster with a headline that communicates how Zewa paper towels are your superior hygiene ally thanks to its high quality and disposable properties.


การประกวดในอดีต

Alcoholic Beverages Innovation

1,600 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Flash
Alcoholic Beverages Innovation
309ผู้ท้าทาย
66ผู้เข้าร่วม
104ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
88ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ควรดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ

P&G Essentials That Keep Life Going

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
P&G Essentials That Keep Life Going
323ผู้ท้าทาย
57ผู้เข้าร่วม
83ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
30ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Vicks Inhaler for a new generation!

5,000 € งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Vicks Inhaler for a new generation!
578ผู้ท้าทาย
179ผู้เข้าร่วม
294ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
157ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Milka Easter Chocolate Innovation

5,000 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Milka Easter Chocolate Innovation
592ผู้ท้าทาย
164ผู้เข้าร่วม
292ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
143ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Future of Smartphone in 2025

7,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Future of Smartphone in 2025
612ผู้ท้าทาย
145ผู้เข้าร่วม
266ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
113ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

New theme and flavours for Shapes’ snacks!

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Express
New theme and flavours for Shapes’ snacks!
298ผู้ท้าทาย
78ผู้เข้าร่วม
130ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
95ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Fidelity Rewards for Loyal Clients

1,600 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Flash
Fidelity Rewards for Loyal Clients
278ผู้ท้าทาย
56ผู้เข้าร่วม
89ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
42ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

A post Covid-19 world

1,000 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Flash
A post Covid-19 world
395ผู้ท้าทาย
77ผู้เข้าร่วม
196ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
142ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Enhance moms’ loving breastfeeding experience

3,250 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Enhance moms’ loving breastfeeding experience
267ผู้ท้าทาย
41ผู้เข้าร่วม
60ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
36ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

The future of mobility hubs in large cities

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
The future of mobility hubs in large cities
454ผู้ท้าทาย
51ผู้เข้าร่วม
95ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
48ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Reinvent the Sensodyne Demo

7,000 € งานเขียนบท - ภาพประกอบ

Reinvent the Sensodyne Demo
390ผู้ท้าทาย
93ผู้เข้าร่วม
179ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
132ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

New Betadine Gel Product

2,100 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Flash
New Betadine Gel Product
456ผู้ท้าทาย
171ผู้เข้าร่วม
297ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
286ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว