ทักษะ ประเภทของการแข่งขัน ประเภทธุรกิจ

การประกวดที่เปิดอยู่


การประกวดในอดีต

Can't wait for my click's

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Can't wait for my click's
281ผู้ท้าทาย
52ผู้เข้าร่วม

Tefal Light Cast Casserole

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Tefal Light Cast Casserole
462ผู้ท้าทาย
106ผู้เข้าร่วม

Reignite Shaving

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

#MenGrooming Express
Reignite Shaving
313ผู้ท้าทาย
71ผู้เข้าร่วม

Re-inventing hand cleansing & care

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Re-inventing hand cleansing & care
299ผู้ท้าทาย
81ผู้เข้าร่วม
115ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
103ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Good reasons to Shave!

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

#MenGrooming Express
Good reasons to Shave!
342ผู้ท้าทาย
94ผู้เข้าร่วม
207ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
66ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Nudge men to change their blades more often

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

#MenGrooming Express
Nudge men to change their blades more often
323ผู้ท้าทาย
88ผู้เข้าร่วม
240ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
85ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Samsung On Fridge Display

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ

Express
Samsung On Fridge Display
290ผู้ท้าทาย
58ผู้เข้าร่วม
81ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
63ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Samsung Fridge Freestanding Display

2,500 € กราฟิกดีไซน์ - ภาพประกอบ

Express
Samsung Fridge Freestanding Display
286ผู้ท้าทาย
67ผู้เข้าร่วม
87ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
80ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

“Butterfinger Challenge 2020”

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

Express
“Butterfinger Challenge 2020”
476ผู้ท้าทาย
93ผู้เข้าร่วม
135ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
86ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

NIVEA Body Care - Waterless

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
NIVEA Body Care - Waterless
484ผู้ท้าทาย
108ผู้เข้าร่วม

Save Shower Water

1,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Flash
Save Shower Water
366ผู้ท้าทาย
92ผู้เข้าร่วม
157ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
104ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Ribena: Bold Refreshment

2,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

Express
Ribena: Bold Refreshment
397ผู้ท้าทาย
112ผู้เข้าร่วม
205ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
132ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว