Nestlé: การให้และรับของขวัญเป็นช็อกโกแลตและขนมหวาน

7,500 € งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - ภาพประกอบ

Nestlé: การให้และรับของขวัญเป็นช็อกโกแลตและขนมหวาน
750ผู้ท้าทาย
88ผู้เข้าร่วม
167ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
103ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Nestle: ช่วงเวลาของขนมขบเคี้ยวและการเข้าสังคม

7,500 € งานออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - ภาพประกอบ

Nestle: ช่วงเวลาของขนมขบเคี้ยวและการเข้าสังคม
723ผู้ท้าทาย
82ผู้เข้าร่วม
129ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
77ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

Nestle Confectionary คือแบรนด์ขององค์กร Nestlé