ต้อนรับการเปลี่ยนแปลง – European Investment bank

7,500 € งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - ภาพประกอบ

ต้อนรับการเปลี่ยนแปลง – European Investment bank
380ผู้ท้าทาย
65ผู้เข้าร่วม
99ผลงานที่ถูกส่งเข้ามาแล้ว
41ผลงานได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแล้ว

European Investment Bank คือแบรนด์ขององค์กร European investment bank